تتراپایش
تحقیقات ، نوآوری ، بهینه سازی و توسعه فن آوری اطلاعات
مرور برچسب

کسب و کار

اینترنت اشیا – آب

اینترنت اشیا  اینترنت اشیا یکی از فنّاوری‌هایی است که در سال‌های اخیر به کمک مدیریت منابع آبی آمده، ست. فناوری اینترنت اشیا با فراهم کردن ارتباط دوطرفه بین مرکز کنترل و سیستم‌های محلی، اطلاعات دقیقی در رابطه با وضعیت سیستم آب‌رسانی به دست…
ادامه مطلب ...